Lõi lọc bụi

Lõi lọc bụi

Lõi lọc bụi là thiết bị lọc bụi dạng lõi chuyên dùng lọc bụi lọc khí, lọc bụi cho phòng sơn, lọ bụi nhà máy bắn cát, lọc bụi, lọc khí cho các máy lọc bụi công nghiệp.