LỌC PHÒNG SƠN

LỌC PHÒNG SƠN

Lọc phòng sơn là thiết bị chuyên dùng lọc bụi, lọc khí cho phòng sơn gồm lọc sàn phòng sơn và lọa trần phòng sơn. Giấy lọc bụi sơn, bông lọc bụi sơn, lưới lọc sơn